Företaget

Företaget ägs av Ann-Katrine Roth , jurist, konsult och författare som har arbetat med Mänskliga rättigheter, MR, sedan slutet på 80-talet. Hon är knuten till Stockholms Universitet, juridiska institutionen och undervisar i ämnet likabehandling och ickediskriminering. Ann-Katrine studerade demokratiutveckling vid Uppsala universitet i början på 2000-talet och redan i slutet på 80-talet, miljövård vid Stockholms universitet. Ann-Katrine har inspirerats av miljöfrågorna och utvecklat ett ledningssystem för arbete med jämställdhet, EQ 2000.

Ann-Katrine har skrivit ”Jämställdhetsboken”, Norstedts juridik, 2011 (3:e uppl.), ”Mångfaldsboken”, Norstedts juridik, 2008, ”Det lönsamma mångfaldsarbetet”, Thomson Fakta, 2007, samt tagit fram ett antal arbets- och videomaterial, verktyg och populära  kortspelet ”Mångfaldsspelet”, om värderingar.

Ann-Katrine arbetar nationellt och internationellt med utbildning, organisationsutveckling och stöd i förändringsarbete. Kunderna stora som små återfinns inom alla typer av branscher och är jämnt fördelade mellan privat och offentlig sektor. Det som förenar dem är dock en tro på att mångfald föder framgång.

Ann-Katrine Roth startade företaget  E(uro)QUALITY – Jämställdhetskonsult AB  år 1993 med den nya affärsidén att jämställdhet och mångfald är lönsamt. Hon har medverkat som programledare i SVT:s program ”Jobba Jämt” våren 2006 och har myntat ”män väljer män, ” samt givit upphov till yrkestiteln ”jämställdhetskonsult”.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.