Tjänster

Corporate Responsibility bedriver verksamhet med hållbar samhällsutveckling i fokus genom att stötta svenska företag att ta ett samhällsansvar socialt, miljömässigt och  ekonomiskt.

Corporate Responsibility erbjuder konsulttjänster innefattande stöd, utbildningar och analyser till företag och organisationer för dem att  skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i sin affärs- och verksamhetsutveckling.

 

 

Kommentarer inaktiverade.