Verksamhet

Corporate Responsibility i Sverige AB bedriver verksamhet med hållbar samhällsutveckling i fokus genom att dels stötta svenska företag att ta ett  samhällsansvar; socialt, miljömässigt och ekonomiskt och dels genom att importera produkter från slummen i Kolkata.

Corporate Responsibility i Sverige AB erbjuder konsulttjänster innefattande stöd, utbildningar och analyser till företag och organisationer så att de kan skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i sin affärs- och verksamhetsutveckling.

Corporate Responsibility i Sverige AB ägs av Ann-Katrine Roth, jurist  med mångårig erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter, jämställdhet, mångfald och antidiskriminering.

Kommentarer inaktiverade.